L2B

ICT in de klas

Wij leerden met de computer werken en dan meer bepaald met het programma 'Paint'.  Dit vonden we zeer leuk.

Kijk maar naar de creaties die we maakten.