Inschrijvingen

INSCHRIJVINGSPERIODES VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

 • Broers en zussen+kinderen van personeel:
  van maandag 3 februari 2020 t.e.m. vrijdag 21 februari 2020 

 • Sociale mix: (indicator/niet-indicatorleerling, onze school geeft tijdens deze periode voorrang aan niet-indicatorleerlingen)
  van maandag 9 maart 2020 t.e.m. vrijdag 20 maart 2020
            
 • Vrije inschrijvingen:
  vanaf maandag 20 april 2020

Inschrijvingen gaan door op ons secretariaat vanaf 8u30.

2020 03 05 09 14 25 vrije plaatsen dd0903.pdf Adobe Acrobat Reader DC

Indicatorleerlingen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoeslag ontvingen.
 • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

Wat breng je best mee?

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.
 • Als je kind voorrang heeft: het bewijsstuk waar je dat mee kan aantonen (diploma moeder, een bewijs dat je een schooltoelage krijgt)